Orenda helps organizations to find their true purpose and to incorporate it in their organizational systems. Organizations with a strong sense of purpose are more successful than regular companies. Productivity is higher, attrition rates are lower and the workforce is healthier. To us however, purpose is much more than an opportunity to make your business thrive. We believe that the transition from head to heart is the next step in human consciousness.

We brengen onze kennis en die van onze klanten bij elkaar. Dit zorgt voor nieuwe inzichten. Zo ontstaan oplossingen die hout snijden en betekenisvol zijn voor al onze klanten. We hebben aandacht voor de mensen op wie de verandering impact heeft. Wij bieden gedragen, duurzame oplossingen vanuit het perspectief van de gehele organisatie. Samen zorgen we ervoor dat oplossingen gerealiseerd worden. Pas dan kun

De definitie van een programma is te omschrijven als ‘een combinatie van activiteiten met een specifiek lange termijn doel’. Mijn lange termijn doel is om bedrijven te helpen naar de status van ‘hoog-vertrouwen-bedrijf’ (high trust company). Het is wetenschappelijk bewezen dat in hoog-vertrouwen-bedrijven de betrokkenheid tot 76% hoger ligt dan bij

PGOsupport is kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Wij willen dat zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften en keuzen van patiënten/cliënten. Daarvoor is patiënten-/cliëntenparticipatie onmisbaar. We werken daarvoor samen met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. 

WissemaGroup brengt verandering, met een strategisch perspectief en gericht op succes in een veeleisende, dynamische omgeving. Verandering gaat niet zonder de bijdragen van klanten, medewerkers, ketenpartners en stakeholders. Zij geven er voor een belangrijk deel richting en vaart aan. WissemaGroup betrekt alle spelers, daagt ze uit en regisseert ieders inbreng, via oa de online dialoog.

B&T stelt de vragen van haar cliënten als uitgangspunt, maar is niet bang deze ter discussie te stellen of samen aan te scherpen. CircleLytics en B&T werken samen om online dialoogvoering (Qfeedback) en interactie succesvol in te zetten om trends en uitdagingen te begrijpen, de achterban te committeren en voor zichtbaar betere resultaten. U staat aan het roer van een organisatie in het onderwijs.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar