Basis & Beleid is ervan overtuigd dat medezeggenschap en participatie van werknemers wezenlijk bijdragen aan goede arbeidsrelaties en een gezonde bedrijfsvoering. Wij vinden samen met u oplossingen die alle belanghebbenden recht doen, bijvoorbeeld bij een adviesaanvraag over een reorganisatie of bij het ontwikkelen van duurzame inzetbaarheid. Altijd met onze inhoudelijke expertise en met vaardigheid in het proces.

Heb je het idee dat jouw team meer potentie heeft dan dat er nu uitkomt en kun je er niet je vinger op leggen? Werken aan Teamkracht zorgt dat jij in staat bent om je kwaliteiten en die van je team beter te benutten zodat jullie optimale patiëntenzorg kunnen leveren. Benieuwd of dit iets voor jouw team is?

Wedden dat 1 van deze doelen ook op jouw verlanglijst staat? Meer klantinzicht – snellere groei – beter klantcontact – de beste service – strakkere processen – beter leiderschap – meer winst? Mooie plannen, goeie ideeën! En weet je ook al hoe het gaat aanpakken? De ondernemers van BrainsLab hebben alles in huis om je te helpen .

All leading to an inevitable outcome for CEOs: .

Stress because competing on price feels like their only weapon

Stress because they constantly struggle to meet growth expectations

Stress because they see their runway evaporating like water in the sun

SBI Formaat is een kennisintensieve organisatie. Met training, nieuwe leervormen, coaching en advies zijn we in staat om mensen te activeren en uiteenlopende belangen te verbinden.

We helpen organisaties verantwoordelijkheid te delen en medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen.

We brengen onze kennis en die van onze klanten bij elkaar. Dit zorgt voor nieuwe inzichten. Zo ontstaan oplossingen die hout snijden en betekenisvol zijn voor al onze klanten. We hebben aandacht voor de mensen op wie de verandering impact heeft. Wij bieden gedragen, duurzame oplossingen vanuit het perspectief van de gehele organisatie. Samen zorgen we ervoor dat oplossingen gerealiseerd worden. Pas dan kun

De definitie van een programma is te omschrijven als ‘een combinatie van activiteiten met een specifiek lange termijn doel’. Mijn lange termijn doel is om bedrijven te helpen naar de status van ‘hoog-vertrouwen-bedrijf’ (high trust company). Het is wetenschappelijk bewezen dat in hoog-vertrouwen-bedrijven de betrokkenheid tot 76% hoger ligt dan bij

PGOsupport is kennis- en adviespartner voor partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. Wij willen dat zorg en ondersteuning aansluit bij de behoeften en keuzen van patiënten/cliënten. Daarvoor is patiënten-/cliëntenparticipatie onmisbaar. We werken daarvoor samen met en voor onder meer patiënten- en cliëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en onderzoekers. 

WissemaGroup brengt verandering, met een strategisch perspectief en gericht op succes in een veeleisende, dynamische omgeving. Verandering gaat niet zonder de bijdragen van klanten, medewerkers, ketenpartners en stakeholders. Zij geven er voor een belangrijk deel richting en vaart aan. WissemaGroup betrekt alle spelers, daagt ze uit en regisseert ieders inbreng, via oa de online dialoog.

Logeion is de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Een bloeiende vereniging met ruim 4.000 leden. Logeion is wereldwijd de op één na oudste beroepsorganisatie voor communicatie en kent een rijke traditie van 75 jaar vernieuwing. Mede daardoor behoort Nederland, internationaal tot de voorhoede van het vak.

Bij InContext geloven we dat de ‘soft side of the business’, zoals inspiratie, creativiteit en verbinding alleen maar impact heeft als ze direct gelinkt is aan ambitie, realiteit, slimme analyses en meetbare resultaten. Cultuurverandering, agile werken, leiderschapsontwikkeling, digitale transformatie en strategische gedragsverandering zijn slechts enkele steekwoorden die onze huidige projecten omschrijven. 

Het Debatbureau biedt een breed scala aan activiteiten, zowel bij de (semi)overheid, het bedrijfsleven als het onderwijs. Onze workshops en trainingen helpen duizenden mensen om hun debat-en dialoogvaardigheden, vergadertechnieken en overtuigingskracht te verbeteren. We werken voor toonaangevende organisaties als de Rijksoverheid, Rabobank, regionale overheden, en tal van grote en kleine ondernemingen.

We begeleiden klanten met het bepalen en implementeren van hun IT- en innovatiestrategie, waarbij het menselijke aspect en het adopteren van de verandering centraal staat. Samen bouwen we langdurige partnerships met zowel onze collega’s als onze klanten, gebaseerd op vertrouwen, transparantie en respect. Het verbinden van mens tot mens staat centraal. We zijn nieuwsgierig en blijven ontwikkelen.

Om draagvlak te regelen voor de (her)positionering, corporate story, strategie, visie, missie en waarden is het essentieel om de onderlinge dialoog in de organisatie te bevorderen. Tussen gescheiden en parallelle groepen, van bestuurskamer tot werkvloer. David faciliteert deze dialogen en spontane ontmoetingen via CircleLytics en sessies, die gericht zijn op het realiseren van draagvlak.

YNNO is hét adviesbureau dat gespecialiseerd is in nieuwe manieren van werken. Samen met u werken we aan nieuwe manieren van organiseren, het implementeren van business procesmanagement, digitale (samen)werken, een innovatieve huisvesting, het verhogen van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en teamgerichte begeleiding naar nieuwe manieren van werken.

Mijn passie om organisaties te helpen om uitmuntende dienstverlening te realiseren combineer ik met de overtuiging dat verandering het meest effectief is wanneer je dit samen doet. Dit betekent dat de verandering plaatsvindt met betrokkenheid en bijdragen van alle stakeholders: medewerkers, klanten, leveranciers en partners. CircleLytics past naadloos in mijn eigen ‘toolbox’.

Het HR Trend Institute volgt, detecteert en stimuleert (en soms: zet) trends op het gebied van mens en organisatie. Het instituut faciliteert een open community over (HR) trends en hoe organisaties deze in hun voordeel kunnen gebruiken. Ook helpt het instituut opdrachtgevers en anderen om een beter inzicht te krijgen in de trends.

#HRTech Review is een onafhankelijk kennisplatform en een community met HRTech Experts, zoals consultants, met als doel gebruikers van HR technologie te helpen passende en innovatieve oplossingen te vinden. #HRTech Review stimuleert innovatie door kennis te delen, en mensen en ideeën bijeen te brengen, zoals via de online dialoog.

HR Community is een netwerk voor en door HR & Change professionals. De leden houden zich bezig met de ontwikkeling van organisaties en mensen volgens de principes van ‘community based learning. Met de HR Barometer brengen wij, ism met Circlelytics, de stand van zaken in HR-land in kaart. De vragen kunnen ook worden ingebracht vanuit het netwerk.

Organisaties waarin medewerkers actief meedenken bij verbetering van organisaties presteren significant beter. Medewerkers voelen zich dan medeverantwoordelijk en spannen  zich extra in voor goede prestaties. Meedenken van medewerkers is cruciaal voor het succes van organisaties. Het Engagement Dialoog Programma ondersteunt in het creëren van een sterke cultuur.

Wij adviseren organisaties op diverse gebieden en zetten de dialoog in om een SWOT of Business Model Canvas te doorlopen. Op afstand, anoniem, met kleine tot zeer grote groepen. We bieden bovendien marktonderzoek en ledenonderzoek aan. Voor de woonsector gebruiken we de WoonWensDialoog om consumenten hun eigen idee te laten toetsen door anderen.

Leiderschap is eigenaarschap. De 100% CultureProof basis is het gesprek met elkaar aangaan over waar de organisatie voor staat, welke waarden daarbij passen, welke veranderingen nodig zijn, zodat je de ambities met elkaar kunt waarmaken Iedereen in het bedrijf werkt daar aan mee. Met Circlelytics voeren wij  hiertoe online dialoog met iedereen in de organisatie.

De wereld verandert snel. Dit zien we terug in het straatbeeld. Grote publieke gebieden ontwikkelen zich snel tot moderne omgevingen met een overvloed aan nieuwe technologieën en oneindig veel kansen. HotSpotLab zorgt voor een vernieuwende en een betere beleving van de dienstverlening, een netwerk waarmee je verder komt in het gebied en meer kansen voor medewerkers.

Samen met onze cliënten realiseren we doorbraken in complexe zaken in grote organisaties. Sectorkennis komt vaak van onze cliënten, wij brengen een andere blik, structuur en gefocuste denkkracht. Het resultaat: een concrete strategie waarbij direct duidelijk is wat morgen anders te doen om tot duurzaam, betere resultaten te komen – in alle lagen van de organisatie.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar