De betrokkenheid van medewerkers wordt mede bepaald door de mate waarin je naar ze luistert. Echt luistert. Naar hun meningen, ervaringen, ideeën. Wat vertellen ze? Wat is het verhaal achter de scores die ze op een survey achterlaten? Wat zijn de belangrijkste, meest voorkomende verhalen van hen als groep? Wat zijn de meer zeldzame dingen die ze noemen? Hierdoor verhoog je niet alleen hun betrokkenheid maar ook jouw inzicht. En met die inzichten maak jij als leiderschap en HR betere beslissingen.

Enquête of … ?

…. luisteren. In dialoog zijn met mensen. Gallup onderzoek laat al jaren zien dat medewerkers verwachten en willen dat je luistert naar wat ze te zeggen hebben. Hoe zij bijvoorbeeld thuiswerk zien. Wat ze weten van redenen waarom collega’s vertrekken, of blijven. Het waarom achter een  toename van verzuim. Wat een slimme stap is om de feedback cultuur te versterken. Wie vraagt, die krijgt. Het stellen van open vragen is dan van kritisch belang. Lees ook eens ons White Paper “Ontwerpprincipes voor open vragen en (online) dialoog”. Als jullie organisatie enquêtes uitvoert, dan kun je deze gewoon handhaven als je dat wil of moet. De dialoog levert echter op dat je employee listening invulling geeft en het achterste van de tong leert kennen. Het waarom dus. Organisaties zetten dat bijvoorbeeld in ná een enquête om dieper in te gaan op zwakste punten; achterhalen wat daar speelt en eventueel zelfs vragen hoe dit verbeterd kan worden.  Open vragen, echte inzichten. Door unieke algoritmes en de meerdere stappen, leren medewerkers van elkaars antwoorden, luisteren dus ook naar elkaar, en waarderen deze met een score. Bovendien verrijken ze deze. Ze kunnen daarna hun definitieve standpunt, score en mening geven. En dát is echt luisteren. Naar elkaar, en jullie naar hun onderbouwde, accurate meningen.

 

Hoe werkt het?

CircleLytics werkt zeer eenvoudig en doeltreffend. Na het afsluiten van (jullie) verwerkersovereenkomst ivm de AVG, wordt ons e-mailadres en IP adres gewhitelist door jullie IT afdeling. Daarna openen we jullie Account met eigen huisstijl en kun je meteen starten: je logt direct zelf in. We kunnen je natuurlijk volledig ontzorgen. Deelnemers zijn te bereiken via hun e-mail (die importeer je via excel) of via een link die je op intranet zet, een QR die je op posters afdrukt of zelfs het toesturen van de link via een SMS. Ook kun je CircleLytics gebruiken met Single Sign On. Wij bieden met andere woorden volledige dekking, zodat al je medewerkers mee kunnen doen.

Daarna moet je dialogen opzetten. Projectmatig, kwartaalsgewijs, of met een ritme dat past bij je organisatie, afdeling of team(s). Je stelt vragen op, geselecteerd uit onze vragenbibliotheek, of gebruikt de vragen uit onze programma’s van vragen voor employee listening. Organisaties gebruiken ook vaak een selectie van hun enquête vragen en (wij) verbeteren deze voor de dialoog. Wij beschikken over alle expertise om ijzersterke, open vragen te formuleren.

We ontzorgen dit gehele traject, zover je nodig hebt, en kunnen een project of meerjarig programma opzetten.

 

Wat levert het op?

Deze meerdere stappen van de online dialoog leveren HR en management betere inzichten op dan enquêtes. Accurater. Onderbouwd. Draagvlak. De dialoog van CircleLytics biedt via haar heldere, realtime dashboard direct inzicht, cross-silo, en dus zie je hoe bepaalde groepen op elkaar hebben gereageerd en van elkaar geleerd.

  • motiverend: medewerkers scoren de dialoog met een 8 op een 10-puntenschaal; al 6 jaar!
  • snel: je kunt een dialoog in 4-10 dagen volledig afronden en hebt realtime inzicht; geen speculatie en wachten op rapporten
  • makkelijke rapportages, ook per afdeling, leeftijdsgroep, etc

In plaats van alleen engagement meten, ben je werkelijk aan het engageren. Dat is onze visie: verbind medewerkers met elkaar en verkrijg inzicht dat je eerst niet kreeg door ze uit te dagen, serieus te nemen en mee te nemen met onderwerpen die er echt toe doen.

 

Project of doorlopend?

Je kunt projectmatig de dialoog inzetten, of doorlopend. Een doorlopend abonnement zorgt dat je regelmatig in dialoog bent en blijft, en continuous listening vorm en inhoud geeft. Prijzen zijn gebaseerd op aantallen betrokken medewerkers en het aantal dialogen. We bieden ook fixed-price aan waardoor je per jaar precies weet hoeveel je betaalt en ongelimiteerd vanuit leiderschap en HR de dialoog kunt inzetten, maar ook decentraal door managers, afdelingshoofden, etc.

 

Neem contact met ons op

Wij bespreken graag jullie uitdaging voor een project of doorlopend, meerjarig programma. Daaropvolgend werken we een voorstel uit, in voorkomende gevallen met partners die gespecialiseerd zijn in bepaalde thema’s.

Bel ons 06-11 78 80 47 of mail ons via engagement@circlelytics.com

 

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar