In samenwerking komt werk en een doel tot stand. Weinig komt tot stand door uitsluitend solistisch werk. Je hebt elkaar nodig om te leren, om resultaten te realiseren en zelfs voor zelfreflectie. Daarom leven, wonen en werken we samen in allerlei vormen zoals in organisaties. In omgevingen, en contexten, waarbinnen veel verandert of je juist wil bereiken dat er veel verandert, staat die onderlinge samenwerking voor jullie continu in de schijnwerpers.

Volgens Felix Barber en Michael Goold, van het boek “Collaboration Strategy“, is de grootste zorg voor organisaties “how to get people to make strategy actually happen.”

De inzet van dialogen van CircleLytics beïnvloedt de inzichten die je krijgt in de kracht van jullie samenwerking, in verbeterpunten, in aspecten die je juist wil behouden of binnen de organisatie verder wil uitdragen. De potentie dus van samenwerking. Om doelen en strategie te realiseren. Om ‘purpose’ uit te dragen. Ook in de wetenschap is aangetoond dat teams en samenwerking meer kennis tot stand brengen dan solisten.

Demo aanvragen

 

Voorbeeldvragen:

Wat is volgens jou het belangrijkste kenmerk van samenwerking en waarom?
Wat is essentieel voor samenwerking volgens jou, maar (zeer) moeilijk meetbaar en waarom zie je dat zo?

Dit soort vragen stel je met CircleLytics via de 2 anonieme ronden. Medewerkers reageren eerst (met een score, als er een score mogelijk is) en met hun mening. In de unieke 2e ronde reageren ze op meningen van anderen via een score, het selecteren van belangrijke woorden en eventueel een toelichting. Deze verrijking biedt jullie organisatie direct inzicht om je beslissingen op te funderen.

 

Voorbeeldvragen:

Hoe beoordeel je momenteel hoe goed we zijn in samenwerking (tussen -3 en +3), en hoe kan dat versterkt worden in de komende periode?
Hoe sterk is de rol van leidinggevenden volgens jou als het gaat om het versterken van samenwerking (tussen -3 en +3), en wat is jouw verbetertip?

Partners van CircleLytics, zoals consultants, trainers en coaches, houden zich bezig met samenwerking. Bijvoorbeeld WissemaGroup, 100%Cultureproof, AnneGiezen, Sandra Bouckaert, Mark Nijssen van OrganisatieOntwerpers, Daniel Seesink van BewustZoo en ….. zijn beschikbaar om verder op het onderwerp van samenwerking in te gaan.

 

Voorbeeldvragen:

Hoe waardeer je de transparantie in onze organisatie qua deling van belangrijke informatie naar medewerkers (tussen -3 en +3) en kun je toelichten hoe dit versterkt kan worden?
Hoe waardeer je de communicatie in je team (tussen -3 en +3) en wat is jouw verbetertip?

Met dialogen van CircleLytics kun je beter begrijpen wat de stand van samenwerking is en de potentie om dit te vergroten, en hoe. Je kunt de dialogen ook inzetten als samenwerkingsinstrument. Als instrument dus om belangrijke thema’s binnen teams, tussen teams, of hele afdelingen of de werkvloer, voor te leggen, ze op uit te dagen en online aan te laten samenwerken.

 

Voorbeeldvragen:

In welke mate heeft het team gedeelde doel(en) volgens jou en kun je dat toelichten met een praktisch, recent voorbeeld?
In welke mate vragen wij elkaar makkelijk om hulp en feedback (tussen -3 en +3) en hoe kan dit volgens jou versterkt worden?

Anders dan andere instrumenten, zorg je met dialogen van CircleLytics dat iedereen een gelijkwaardige inbreng kan hebben, en elke inbreng een gelijkwaardige kans krijgt om door anderen gewaardeerd te worden. Deelnemers hoeven niet in te loggen, niets te downloaden, zijn weinig tijd kwijt, en leren enorm veel van elkaar door de 2e ronde. Je structureert hun samenwerking en je structureert dat ze elkaar ‘toevallig’ (casual collision) tegenkomen in de 2e ronde. Die 2e ronde staat dus juist die toevallige ontmoeten toe, die informele samenwerking en chemie.

Je denkt vooraf scherp na over de vraagstelling, waardoor je niet zomaar met een groep bijeenkomt of een groepsdiscussie start op intranet bijvoorbeeld. Gerichte vragen, vanwege een specifiek thema, met duidelijke deadlines. Het voorkomt collaboration-overload, waar professor Tammy Erickson voor waarschuwt: “be deliberate in your approach and ask why the collaboration is needed”. Wij voegen daar aan toe: wie wil je erbij betrekken (doelgroep), wanneer wil je dat de dialoog-ronden zijn afgerond, en hoe wil je je stakeholders informeren over het resultaat en followup. Misschien start je een vervolgdialoog. Bij aanvang van de samenwerking van een global project, of een project waarbij je elkaar nauwelijks ziet, raadt Erickson zelfs aan om meteen van iedereen te snappen “What’s on your mind” en bovendien om “the benefit of having lots of different perspectives” te borgen.

 

Voorbeeldvragen:

Hoe waardeer je het onderlinge vertrouwen (tussen 1 en 10) en kun je aangeven welk aspect beter kan of moet?
Hoe goed zijn wij onderling in het proactief brengen van informatie en helpen van elkaar?

Teams zijn de belangrijkste samenwerkingsvorm voor het succes van organisaties (zegt 91% van ondervraagden). Circa 30% van de medewerkers zeggen zelfs dat slechte team omstandigheden hen ertoe beweegt om een baan bij een andere organisatie te zoeken.

Volgens Greg Giesen zijn er vier essentiële vragen om te stellen aan teams:

1. In welke fase van ontwikkeling bevindt je team zich en waarop baseer je dat?
2. Heeft je team de potentie om een high-performing team te worden? Wat staat in de weg?
3. Wat heb je meer of minder nodig van je team manager op dit moment en waarom?
4. Wat heb je meer of minder nodig van je team leden op dit moment en waarom?

Samenwerking en teams is een dagelijkse verantwoordelijkheid van jou als leider, manager of HR.

Neem contact met ons op of direct met één van onze partners.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar