De online dialogen van CircleLytics zorgen dat diversiteit en inclusie 100% geborgd worden. Met 0% concessie. Je kunt immers iedereen uitnodigen om mee te doen aan de dialoog: teams, afdelingen of de gehele organisatie. Anonimiteit zorgt ervoor dat uitsluitend méningen tellen, in plaats van iemands positie, rol, hobby, huidskleur of geslacht, of wat dan ook. Dwars door de afdeling of organisatie heen.

Voorbeeldvragen:

Word je serieus genomen in deze organisatie en kun je dat toelichten?
Kun je je zorgen veilig uiten richting je leidinggevende en kun je dit toelichten?

Door bijvoorbeeld maandelijkse of kwartaalsgewijze dialogen kun je allerlei onderwerpen D&I bestendig oppakken en oplossen. Samen.

Dit kunnen onderwerpen zijn die gaan over D&I zelf, zoals hoe open-minded medewerkers zichzelf en elkaar vinden, welke stap gezet kan worden om ons luisterend vermogen te vergroten, etc. Ook kan het over volledig onderwerpen gaan. De techniek van CircleLytics dialogen D&I organiseert en faciliteert hierbij.

De moderne, veilige technologie van CircleLytics zorgt dat je online dialogen kunt uitvoeren zonder beperkingen. Beperkingen zijn niet meer van deze tijd. Mensen willen meedoen, willen serieus worden genomen.

Demo aanvragen

 

Voorbeeldvragen:

Ervaar je dat je dezelfde loopbaankansen hebt als anderen in vergelijkbare situaties in onze organisatie en kun je dat toelichten?
Ervaar je dat anderen dezelfde loopbaankansen hebben als jij en kun je dat toelichten?

De dialoog wordt doorlopen via 2 ronden. De 1e ronde biedt iedereen een gelijke kans, evenveel schrijfruimte en tijd, om na te denken, meningen te geven en te reageren. De 2e ronde zorgt dat de diversiteit aan meningen uit de 1e ronde verrijkt worden door anderen, en de meest waardevolle, meest schaarse en minst waardevolle meningen eenvoudig zichtbaar worden.

Voorbeeldvragen:

Wat betekent diversiteit voor jou? Graag je toelichting.
Hoe open-minded beschouw je ons voor nieuwe perspectieven en wat is je verbetertip?

De dialogen zijn schaalbaar, toegankelijk en volledig anoniem. En heel belangrijk: deelnemers reflecteren op elkaars meningen en verrijken deze. Ze ontmoeten dus andere collega’s zonder deze te zien. En dat levert hele bijzondere, mooie, belangrijke, verbindende dialogen op.

Organisaties zoals de Nationale Politie, Fivoor, Reclassering NL, Unilever en ING houden op deze D&I bestendige manier dialogen met 100en tot wel 10.000en mensen over tal van onderwerpen. Deze deelnemers hebben allemaal een gelijke kans om mee te doen, hun mening te geven en andere meningen te verrijken en op te reflecteren in de 2e ronde. Anonimiteit zorgt ervoor dat er geen enkele beïnvloeding richting elkaar plaatsvindt. Dit is menselijk én wetenschappelijk beschouwd belangrijk om creativiteit en psychologische veiligheid te borgen.

Schaalbaarheid betekent dat je de dialogen met kleine groepen (vanaf 5) tot aan hele grote groepen van 10.000en kunt uitvoeren. Een team, een afdeling, een business unit of zelfs je hele organisatie. De online dialoog werkt gewoon via internet, de ‘cloud’. Organisatie hoeven niets te installeren. Gewoon inloggen en je kunt je dialoog starten en deelnemers uitnodigen. Iedereen kan dus meedoen die door jou uitgenodigd wordt.

De online dialoog van CircleLytics is toegankelijk voor iedereen die door jou wordt uitgenodigd. Als deelnemer kun je eenvoudig via een link, een persoonlijke uitnodiging, een SMS, en QR-code meedoen. Deelnemers hoeven dus niets te downloaden, en ook geen account aanmaken of allerlei social media te koppelen. Elke browser en elk toestel of laptop/PC voldoet. En deelnemers doen mee via 2 ronden die best een paar dagen mogen duren. Geen tijdsdruk dus van een workshop, vergadering of ander soort aanpak waarin het ‘nu bedacht moet worden’.

Tijd voor reflecteren borgt reflecteren, nadenken en meedoen. Ook luisteren naar elkaar en elkaars mening verrijken worden hierdoor geborgd. Dit levert een ijzersterk resultaat. Niemands achtergrond, hiërarchie, huidskleur, leeftijd, etc., is van belang. Dát is toegankelijkheid. Alleen je mening telt en in de 2e ronde telt wat je vindt van andere meningen.

Verder lezen:
Elevating Equity and Diversity, the challenge of the decade (by Bersion)
Workplace Equity Diversity and Inclusion (DEI) (by HR Technologist)

Partners van CircleLytics kunnen je helpen met dialogen, ontwerp van gehele programma’s, D&I strategie en beleid, of neem eerst contact op met ons.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar