Onze visie is eenvoudig: wij ontwikkelen technologie om samenwerking tussen mensen intelligent, creatief en relevant te maken. Kernwaarden hierbij zijn vertrouwen, leren en resultaat.

  • Vertrouwen: onze technologie en oplossingen borgen dat werkelijk gevraagd aan en geluisterd kan worden naar de mensen die samen meer weten, op ‘aan’ gezet worden en serieus genomen worden
  • Leren: mensen leren meer als ze de kennis en ideeën van anderen tot zich kunnen nemen om daarna tot meningsvorming te komen. Dit is de kracht van het netwerk: het verbinden van kennis.
  • Resultaat: samen prestaties leveren zorgt voor motivatie en de energie en wilskracht om positief met verandering om te gaan. Invloed op verandering bepaalt of gedrag echt tot stand komt.

Onze dialoogtechnologie zorgt ervoor dat kleine en grote groepen veilig, efficiënt en intelligent hun bijdragen kunnen leveren op hen voorgelegde uitdagingen. Door de unieke 2e en 3e ronde worden ze gestimuleerd actief mee te doen, mee te denken en open te staan voor bijdragen van anderen. Door de anonimiteit in dit proces, is sociaal-wenselijkheid uitgesloten waardoor de belangrijkste bijdragen zichtbaar worden. De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden gestructureerd en overzichtelijk getoond in grafieken, rapportages en exports, zodat je direct ziet echt belangrijk is.

Onze technologie ontwikkelen en beheren wij zelf. Partners en organisaties zetten ons in om tal van knelpunten en ambities aan te pakken in hun organisatie (zie voorbeelden). De naam CircleLytics is samengesteld uit circle en analytics. Circle staat voor het circulaire proces dat je start met de dialoog, waarbij je een netwerk van je team, afdeling, organisatie over zelfs breder dan dat, aanzet, of elkaar laat reflecteren. De kennis en creativiteit zorgt voor de beste ideeën en oplossingen, maar ook suggesties voor nieuwe thema’s en knelpunten die samen aangepakt kunnen worden. Het wordt daardoor een blijvend proces. Analytics staat voor de directe analyses en inzichten die je krijgt uit het denk en creatie-gedrag van het netwerk van mensen dat je betrekt in dit soort dialogen. Je leert hoe mensen door elkaars mening geïnspireerd worden en bereid zijn daarna hun mening te herzien of afstand van te nemen en nieuwe meningen te omarmen. Dat is essentieel en complex om te bereiken: mensen staan onder grote (werk-en tijds)druk en tonen dan met moeite of in het geheel geen echte aandacht en interesse in elkaars perspectief. Daar slagen wij met CircleLytics wel mee. Bel ons, als je jouw stakeholders, medewerkers, leden, patiënten, burgers, studenten en klanten tot een intelligentere vorm van co-creatie wil laten komen, elkaar slimmer maken, van elkaar leren en jouw inzichten vergroten. 085 – 401 11 61 of 06 – 11 78 80 47.

 

 

 

 

 

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar