Onze visie is eenvoudig: wij ontwikkelen technologie om samenwerking, intelligentie, creativiteit en relevantie te bevorderen. Onze kernwaarden: vertrouwen, leren en resultaat.

  • Vertrouwen: onze technologie en oplossingen zorgen ervoor dat mensen op een innovatieve manier bevraagd kunnen worden en dat er werkelijk geluisterd wordt, met als resultaat dat men samen meer weet, op ‘aan’ gezet wordt en serieus wordt genomen.
  • Leren: mensen leren meer wanneer ze kennis en ideeën van anderen tot zich kunnen nemen om daarna een mening te vormen.  Dit is de kracht van het netwerk: het verbinden van kennis.
  • Resultaat: samen presteren zorgt voor de motivatie, energie en wilskracht om positief met verandering om te gaan. Invloed op verandering bepaalt of ander gedrag echt tot stand komt.

Onze dialoog-oplossing zorgt ervoor dat kleine en grote groepen veilig, efficiënt en intelligent hun bijdragen kunnen leveren aan voorgelegde uitdagingen. In de speciaal ontworpen 2e en 3e stap  worden de groepen gestimuleerd actief mee te doen, mee te denken en open te staan voor bijdragen van anderen. Door de anonimiteit in dit proces is sociaal-wenselijkheid uitgesloten waardoor de belangrijkste bijdragen zichtbaar worden; en bovendien ook de minst belangrijkste. De kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden gestructureerd en overzichtelijk getoond in grafieken, rapportages en exports, zodat de belangrijkste zaken direct in beeld komen.

Wij beheren en ontwikkelen onze technologie zelf. Partners en organisaties zetten ons in om tal van knelpunten en ambities aan te pakken in hun organisatie (zie voorbeelden). De naam CircleLytics is samengesteld uit circle en analytics. Circle staat voor het circulaire proces dat start met de dialoog, waarbij een netwerk – team, afdeling, organisatie of zelfs breder – wordt inzet om te communiceren, te leren en te reflecteren. Kennis en creativiteit zorgen voor de beste ideeën en oplossingen, alsook suggesties voor nieuwe thema’s en knelpunten die samen aangepakt kunnen worden. Zo ontstaat een blijvend proces. Analytics staat voor de directe analyses en inzichten uit het denk en creatie-gedrag van het betrokken netwerk. Je leert hoe mensen geïnspireerd worden door andere meningen en bereid zijn daarna hun mening te herzien of afstand van te nemen en nieuwe meningen te omarmen. Een essentieel en complex doel om te bereiken: mensen staan onder grote werk-en tijdsdruk en tonen dan met moeite of in het geheel geen echte aandacht en interesse in elkaars perspectief.

ACI staat voor augmented collective intelligence, oftewel door AI vergrote wijsheid van groepen mensen die onderling gestructureerd leren en vernieuwen van inzicht. Anders gezegd, met een stukje hulp van onze AI realiseren wij dat jij beslissingen neemt, op basis van de gezamenlijke wijsheid van je mensen.

Dus, als je je stakeholders, medewerkers, leden, patiënten, burgers, studenten en klanten wilt uitdagen tot een intelligentere vorm van co-creatie met als doel elkaar slimmer te maken, van elkaar te leren en inzichten te vergroten, bel ons: 085 – 401 11 61 of 06 – 11 78 80 47

Back to top
Close Offcanvas Sidebar