Vertrouwen is volgens ons de hoeksteen van iedere relatie. Met je partner, je collega’s, klanten, burgers, leden, patiënten, je familie en vrienden. In aanwezigheid hiervan kun je verandering, onzekerheid en nieuwe ontwikkelingen beter aan, en ook gewoon dagelijks werk. Vertrouwen is geen gegeven. Vertrouwen moet je aan werken, aandacht aan besteden, begrijpen en ontwikkelen

Verbinding met anderen is essentieel voor mensen en hoe we gemaakt zijn (“wired to connect“) maar dat komt niet vanzelf, groeit niet vanzelf, en blijft niet vanzelf. Het levert niet alleen gezonde relaties op, zoals op je werk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat organisaties met een hoog niveau aan vertrouwen, zich kenmerken door een 50% hogere productiviteit, 13% minder ziekteverzuim en 76% hogere betrokkenheid.

Met de dialogen van CircleLytics kun je gerichte vragen kunt stellen die over vertrouwen.

Voorbeeldvragen:

Hoe waardeer je het vertrouwen in elkaar binnen onze organisatie? Graag je toelichting.
Hoeveel steun en vertrouwen ervaar je van je leidinggevende in de beslissingen die je maakt? Graag je toelichting?
Hoe veilig voel je je bij het nemen van initiatief? Kun je dit uitleggen?
Hoe betrouwbaar ervaar je je leidinggevende en kun je dit duidelijk toelichten?

Vertrouwen kan ook verdwijnen, overgenomen worden door stress, angst, onzekerheid, onbekendheid, gebrek aan kennis, en overgaan in wantrouwen. In teams, in organisaties, in strategie en beleid, etc. Vertrouwen moet je volgens ons actief inzicht in krijgen en houden, en aan werken. In dialoog zijn met je achterban zorgt dat je een sterke, open, gerichte relatie met ze opbouwt. De 2 unieke ronden van de dialoog zorgen dat mensen van elkaar leren, leren nuanceren en inzicht ontwikkelen.

Voorbeeldvragen:

In welke mate zorgt management voor duidelijkheid over ieders rol en verantwoordelijkheid? Graag je toelichting.
Hoe waardeer je de mate waarin we luisteren naar en communiceren met elkaar? Graag je toelichting.
Ervaar je je collega’s doorgaans meer als rivaal of als teamgenoot, of beide? Graag je uitleg.
Hoeveel vertrouwen heb je in de strategie (tav ….) en kun je dit toelichten?

Vragen stellen over onderwerpen die belangrijk zijn, is een teken van vertrouwen en van sterk, zelfverzekerd leiderschap. Je laat de ander zien dat je ze vertrouwt, waardeert en openstaat voor hun mening.

Jim Whitehurst zegt in het artikel “The neuroscience of trust” als volgt: “I found that being very open about the things I did not know actually had the opposite effect than I would have thought. It helped me build credibility. Asking for help is effective because it taps into the natural human impulse to cooperate with others.”

Uit onderzoek blijkt dat leiderschap in organisaties met ‘hoog vertrouwen’, veel meer vragen stellen dan antwoorden dicteren. Het stimuleert vertrouwen en samenwerking en bovendien zorgt het voor een 40% lager burnout risico en 74% minder ervaren stress.

BCG onderzocht het belang van vertrouwen in organisaties en groei, en identificeert vertrouwen als een schakelpunt richting meer groei, of richting falen.

Vertrouwen en vragen stellen zijn daarmee niet alleen het fundament van gezonde (werk)relaties, en een toonbeeld van sterk leiderschap. Vertrouwen en vragen stellen vormen ook een duurzame, intelligente beslissing voor beter presterende organisaties.

Voorbeeldvragen:

Delen we actief kennis en ervaring met elkaar om elkaar te helpen, ook als het niet gevraagd wordt? Heb je een voorbeeld hierbij?
Zoeken we in ons team proactief naar oplossingen voor knelpunten om stress weg te nemen? Heb je een recent voorbeeld?
Staan we open voor andere, nieuwe perspectieven en nemen we deze serieus in overweging? Graag je uitleg.
Hoe waardeer je de mate waarin leidinggevende(n) luisteren naar en communiceren? Graag je toelichting.
Hoe waardeer je de mate waarin we luisteren naar en communiceren met elkaar? Graag je toelichting.

Meer weten? We hebben nog vele voorbeeldvragen, setjes van vragen, gereed staan. Diverse partners houden zich bezig met vertrouwen, strategie, communicatie en betrokkenheid. Of neem direct contact met ons op.

 

Demo aanvragen

Back to top
Close Offcanvas Sidebar