Directie en OR kunnen op basis van de resultaten van de dialogen beter beoordelen wat de impact is van de keuzes die gemaakt worden en daarmee wordt de besluitvorming én betrokkenheid versterkt. Lees hier  het hele interview.
Jan Reinout Deketh en José Smink
OR Royal HaskoningDHV

De dialoog geeft niet alleen het verhaal weer of gedachten waarmee mensen spelen, ze laat ook zien welke gedachten door meerdere mensen gedragen worden. We onderbouwen ons advies richting management op feiten en inzichten. Bovendien zorgt het voor snelheid in het proces. Lees hier het hele interview.
Rachid Adbaili en Jacqueline Lafranca, Unilever
COR van Unilever

Met de dialoog halen we de mening op van onze achterban. De dialoog helpt ons om de mening van onze achterban op te halen en neer te leggen bij waar die hoort in onze organisatie, bij de bestuurder, bij de teams. Als Centrale Ondernemingsraad (COR) wil je graag in gesprek met je achterban. Lees hier het hele interview.
Centrale Ondernemingsraad
COR Politie Nederland
Voor ons is een dialoog onlosmakelijk verbonden met modern leiderschap. En door de afstand en het groot aantal locaties is de inhoudelijke dialoog op deze digitale manier gewaarborgd, zodat we op een kwalitatieve, betrokken manier verder kunnen bouwen aan onze organisatie. Lees hier het hele interview.
Jeroen Gast (RvB), Pieter de Man (HR), Reina Schot (OR), Fivoor
Projectleider, Secretariaat Medezeggenschap
Wij werken samen met anderen aan droge voeten, en voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. Voor onze medewerkers zijn we een inspirerende organisatie met veel ruimte voor ontwikkeling en ondernemerszin en flexibiliteit. We vinden het belangrijk om de mening van onze ruim 500 medewerkers te blijven horen en in dialoog met ze te zijn over tal van onderwerpen. Het mooie is dat je echt interactie hebt met elkaar met CircleLytics.
Waterschap De Dommel
Namens directie, HR en ondernemingsraad
Niet door eenmalige vragen te stellen, maar door online een échte dialoog te faciliteren kun je grote groepen mensen betrekken in het organisatie ontwerpproces. Ophalen van behoeftes bij de start van het proces, het generen van ideeën tijdens het proces, en het toetsen van je organisatieontwerp aan het einde van het proces. Echt een toegevoegde waarde!
Mark Nijssen, De Organisatie Ontwerpers
Solution Partner van CircleLytics
Als ervaren leidinggevende ben ik altijd geïnteresseerd in de ideeën en meningen van mijn teamleden. CircleLytics biedt management de oplossing, die niet alleen een inventarisatie oplevert, maar ook een gewogen oordeel over meningen of suggesties. De betrokkenheid van teamleden wordt sterk verhoogd, want hun mening is zichtbaar en wordt gewaardeerd. Kortom een “must have” voor iedere manager die zijn team serieus neemt.
Peter Glissenaar
Investeerder in CircleLytics, senior manager/CEO

Voor patiëntenverenigingen is contact met leden van groot belang. Tot voor kort was dit contact er vooral tijdens de halfjaarlijkse algemene ledenvergaderingen en soms ook via schriftelijke dialoog, en sinds oktober de online dialoog van CircleLytics. Daarmee is het mogelijk om in verschillende rondes contact te hebben met een grote groep leden. Bijzonder daarbij is dat de leden ook op elkaars inbreng kunnen reageren. Met een waardering van 4.2 op een schaal van 1 tot 5 en een respons van 56% blijkt dit een schot in de roos te zijn. Lees verder
Titus Radstake, Vereniging van Mensen met Brandwonden
Bestuurder

De kloof tussen de uitvoering en de directie is een feit. Soms ook goed en moet niet kwijt. In dialoog met CircleLytics is een stevige brug. En bevordert de communicatie heen en terug. Wat zeker bijdraagt aan medezeggenschap van betere kwaliteit.
Maurice Wackers, Reclassering NL
Secretaris, Ondernemingsraad

Onze organisatie maakt zich sterk voor cliëntenraden die onafhankelijk en overduidelijk invloed willen uitoefenen met als doel de rechten van cliënten te verbeteren. Hierbij zijn gelijkwaardigheid en positieve communicatie tussen bestuur en cliëntenraad belangrijk. NCZ zorgt voor de kennis en deskundigheid, waardoor de stem van de cliëntenraad duidelijk en helder naar alle geledingen wordt gehoord. Onze werkwijze is daadkrachtig en betrokken. Lees verder over een van de dialogen die NCZ recent uitvoerde naar de invloed van cliëntenraden op Corona maatregelen.
Marika Biacsics - van der Horst, Netwerk Cliënt-en-raad Zorg (NCZ)
Directeur-bestuurder

De Centrale Ondernemingsraad van PostNL gebruikt Circlelytics om interactie met haar achterban betrouwbaar en eenvoudig tot stand te brengen. Medewerkers worden betrokken en mogen hun eigen suggestie en kennis delen, in plaats van het ‘afvinken’ van de traditionele enquête waar men ‘murw’ van werd. Lees verder.
Marisca van Ommen, Post NL
beleidsadviseur van de COR en de Europese Ondernemingsraad
Duurzaam bouwen aan relaties kan alleen wanneer sprake is van oprechte wederzijdse betrokkenheid en vertrouwen. De aanpak met de technologie van CircleLytics vertaalt deze essentie om teams en grote groepen mensen betrokken te krijgen én te houden.
Daniel Seesink, Bewust Zoo
Spreker, Consultant & Solution Partner CircleLytics
De online dialoog van CircleLytics geeft ons veel inzicht in wat huiseigenaren van onze dienstverlening verwachten. Wij gebruiken de resultaten uit de dialogen voor de roadmap van de optimalisatie van de website en onze service. De gebruiker geeft in de dialogen heel duidelijk aan wat voor hem/haar de belangrijkste aandachtspunten zijn. En het is heel fijn om direct na afloop van een dialoog met de uitkomsten aan de slag te kunnen.
Manon van der Lit, Landal GreenParks
Development Communications Manager & Confidential Advisor
Back to top
Close Offcanvas Sidebar