Duurzaam bouwen aan relaties kan alleen wanneer sprake is van oprechte wederzijdse betrokkenheid. Het sociale gedrag van apen laat zien dat wederzijdse betrokkenheid essentieel is. De aanpak met de technologie van CircleLytics vertaalt deze essentie om teams en grote groepen mensen betrokken te krijgen én te houden.
Daniel Seesink, Bewust Zoo
Spreker, Consultant & Solution Partner CircleLytics
Reflective dialogue is well on the way to achieve engagement of over a billion hierarchically oriented Chinese and have formally structured Germans participate in sharing and evolving views within their social and corporate groups. Cultivating a culture of developing minds and meaning seems a global factor of differentiating success.
Theo van der Maas
business developer China & Germany
Het platform biedt ons op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid om naast de bekende kwantitatieve onderzoeken ook kwalitatief onderzoek te doen en de verdieping te zoeken. Terwijl het prioriteren van antwoorden ons geen tijd en energie kost: medewerkers voeren dat zelf immers uit. Daar zit vooral de toegevoegde waarde voor ons. Daarnaast is CircleLytics een lerende organisatie die continu aan verbetering en vernieuwing doet – vooral aan de hand van de feedback van hun klanten.
Jacqueline Otto, ABN Amro
Projectleider, Secretariaat Medezeggenschap
Als onderdeel van elk verandertraject moet je systematisch en pro-actief in dialoog zijn met diegenen die hierbij betrokken zijn of zelfs geraakt worden. Voor ons is de dialoog een strategisch onderdeel van elke verandering. Dat moet efficiënt maar ook op een aantrekkelijke, innovatieve manier. CircleLytics is daarom standaard onderdeel van onze methodiek geworden.
Arie Huisman, Be Ready for Change BV
Change Consultant & Interim, Solution Partner van CircleLytics
Niet door eenmalige vragen te stellen, maar door online een échte dialoog te faciliteren kun je grote groepen mensen betrekken in het organisatie ontwerpproces. Ophalen van behoeftes bij de start van het proces, het generen van ideeën tijdens het proces, en het toetsen van je organisatieontwerp aan het einde van het proces. Echt een toegevoegde waarde!
Mark Nijssen, De Organisatie Ontwerpers
Solution Partner van CircleLytics
Als ervaren leidinggevende ben ik altijd geïnteresseerd in de ideeën en meningen van mijn teamleden. CircleLytics biedt management de oplossing, die niet alleen een inventarisatie oplevert, maar ook een gewogen oordeel over meningen of suggesties. De betrokkenheid van teamleden wordt sterk verhoogd, want hun mening is zichtbaar en wordt gewaardeerd. Kortom een “must have” voor iedere manager die zijn team serieus neemt.
Peter Glissenaar
Investeerder in CircleLytics, senior manager/CEO

Veranderen doe je zelf, maar wel samen. Want de meeste kennis zit gewoon naast je of om je heen. Ga de dialoog  met elkaar aan!
Bas van Meer, transformatie & management coaching
Solution Partner van CircleLytics

De kloof tussen de uitvoering en de directie is een feit. Soms ook goed en moet niet kwijt. In dialoog met CouncilWise is een stevige brug. En bevordert de communicatie heen en terug. Wat zeker bijdraagt aan medezeggenschap van betere kwaliteit.
Maurice Wackers
Secretaris, Ondernemingsraad, Reclassering NL

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar