WissemaGroup brengt verandering, met een strategisch perspectief en gericht op succes in een veeleisende, dynamische omgeving. Verandering gaat niet zonder de bijdragen van klanten, medewerkers, ketenpartners en stakeholders. Zij geven er voor een belangrijk deel richting en vaart aan. WissemaGroup betrekt alle spelers, daagt ze uit en regisseert ieders inbreng, via oa de online dialoog.

WissemaGroup biedt organisaties bijvoorbeeld een Check up Digitale Transformatie aan. Deze ‘Check up Digitale Transformatie’ is een online dialoog voor groepen van 10 tot meer dan 1000 personen. Snel en gemakkelijk, op een moment dat het je zelf uitkomt kun je deelnemen en met je collega’s collectieve intelligente creëren. Voor gebruik binnen de medezeggenschap is het instrument gratis. De dialoog geeft de deelnemers en organisatoren een duidelijk beeld van hoe de organisatie er wat betreft de Digitale Transformatie voor staat. Het draait hierbij niet zozeer om de technische kant van de Digitale Transformatie maar om de betrokkenheid van medewerkers bij de Digitale Transformatie, een weleens vergeten voorwaarde voor succes.

Belangrijke vragen zijn:

  • In hoeverre zijn medewerkers/medezeggenschappers geïnformeerd over de Digitale Transformatie van de organisatie?
  • In hoeverre overzien zij de consequenties van de Digitale Transformatie voor de organisatie en voor hun werk?
  • In hoeverre zijn medewerkers voorbereid op de aankomende veranderingen en nemen ze stappen om zich verder voor te bereiden?

De dialoog geeft niet alleen antwoorden op de vragen maar biedt een blik in de wereld van ideeën en argumenten achter de antwoorden en geeft suggesties om de Digitale Transformatie sneller, beter en met betrokken medewerkers door te voeren.

WissemaGroup werkt veel aan organisatieverandering, niet alleen Digitale Transformatie. Paul Becht, partner van WissemaGroup, over een recente case:

“We hebben de dialoog ingezet in een organisatieveranderingstraject bij een middelgrote organisatie om de richting van de verandering te toetsen. Uit de uitkomsten van de dialoog bleek dat de beelden over de vraagstukken waar de organisatie voor staat breed gedeeld worden door de medewerkers. Dat was echt heel goed nieuws. De vraag hoe die uitdagingen aan te gaan en hoe daarvoor een flexibele en schaalbare organisatie te bouwen bleek lastiger te beantwoorden. Dat was aanleiding om het contact met de medewerkers en met de ondernemingsraad over de mogelijke oplossingen te intensiveren. In Corona-tijd vereist dat een digitale aanpak met digitale media. Zo zijn we erin geslaagd samen het beeld van de wendbare en schaalbare organisatie te vervolmaken en als één team van medewerkers en management aan de start te komen voor de implementatie.”

Wil je meer weten hoe WissemaGroup organisaties advies geeft en mijn ervaring met de inzet van dit instrument, contact Paul Becht direct.

Als je eerst wil weten hoe CircleLytics werkt, kun je met onderstaande button meteen een demo aanvragen. Dat is een vrijblijvende korte afspraak via een video-call op een tijdstip dat jou past, met jou en of je teamgenoten, om binnen 30 minuten te snappen wat CircleLytics voor jou kan doen.

Demo aanvragen

Back to top
Close Offcanvas Sidebar