De wereld verandert snel. Dit zien we terug in het straatbeeld. Grote publieke gebieden ontwikkelen zich snel tot moderne omgevingen met een overvloed aan nieuwe technologieën en oneindig veel kansen. HotSpotLab zorgt voor een vernieuwende en een betere beleving van de dienstverlening, een netwerk waarmee je verder komt in het gebied en meer kansen voor medewerkers.

Er wordt op dit moment veel gevraagd van teams… Een totaal veranderde context, andere manieren van werken, resultaten onder die druk staan. Wat helpt, zo blijkt uit de dialoog is zorgen dat we meer kennis en begrip hebben over inhoudelijke én relationele vraagstukken binnen teams.

Een online dialoog helpt daarbij. Juist de vrijheid om (anoniem) je input te geven en de reacties daarop, zorgt er in elk geval voor dat alle informatie op tafel kan komen in al zijn diversiteit. De tool – Circlelytics-  is een hulpmiddel om de dialoog te faciliteren. Zonder dat de grootste bek ook de sterkste stem krijgt. Ieders input draagt bij om het collectief slimmer te maken. Het beeld compleet te maken, overzicht te geven, prioriteiten te bepalen en het werk te verdelen.

Samenwerking heeft vooral betrekking op het begrijpen van elkaars perspectief. Samen-werking vormt de kern van Superorganismen, de losse individuen die samen tot een grotere kracht komen. Schaarste gaat in de genoemde uitdagingen (m.n. in projecten) over tekort aan tijd, geld en capaciteit.

De meeste teams maken gebruik van de collectieve intelligentie, de creativiteit van de zwerm en het in kleinere groepjes taken samen uitvoeren (teamwerk). In mindere mate van gedeeld leiderschap en hergebruik.

Karolien Niederer van HotSpotLab: “De oplossingen: collectieve intelligentie, creativiteit van de zwerm en teamwork”.

Samenwerken is de sleutel tot succes. Maar hoe doe je dat in tijden van crisis? Hoe bundel je al die eigen ervaringen, meningen en feiten tot een richting waarmee de groep vooruit komt? Verbindingen leggen, is cruciaal om de Superkrachten van Superorganismen toe te kunnen passen.

Oplossingsrichtingen zitten vooral in het investeren in contact. De dialoog aangaan. En ondanks dat online werken als een belemmering wordt gezien, toch kijken hoe je er samen het beste van kunt maken. Experimenteer met (online) werkvormen. Leer ervan. Kortom samen aanpassen en slimmer worden.

De crux zit in een goed proces om de verschillen om te vormen tot creatieve oplossingen. Een goede voorzitter of facilitator en heldere werkvormen zijn daarbij essentieel. Zo kun je COVID-19 dankbaar gebruiken als een vergrootglas dat (ook langlopende) onderlinge verschillen blootlegt. Doe dus je voordeel met alle inzichten die juist nu zichtbaar worden!

In slim verschillen verbinden zit dus een uitdaging . Het komen tot een gemeenschappelijk beeld en doelen, vragen om goede werkvormen en voorzitterschap. Iemand die de dialoog van de teamleden mogelijk maakt. Dus wellicht tijd voor meer faciliterend leiderschap?

Jouw team een Superorganisme met behulp van een online dialoog? Zie bijgaand interview met Karolien Niederer, initiatiefneemster bij HotSpotLab. Contact haar direct.

Als je eerst wil weten hoe CircleLytics werkt, kun je met onderstaande button meteen een demo aanvragen. Dat is een vrijblijvende korte afspraak via een video-call op een tijdstip dat jou past, met jou en of je teamgenoten, om binnen 30 minuten te snappen wat CircleLytics voor jou kan doen.

Demo aanvragen

Back to top
Close Offcanvas Sidebar