De Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland (zoals art 17: raadpleging). Dit geeft werknemers invloed op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Zo raken werknemers betrokken bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. De dialogen van CircleLytics (voorheen CouncilWise) borgen dat je snel, eenvoudig en veilig medewerkers kunt raadplegen, en dus écht op de werkvloer komt. Bij iedereen.

Zichtbaarheid vergroten

De online dialoog zorgt ervoor dat je elke medewerker om zijn/haar persoonlijke mening of standpunt kunt vragen. Elke medewerker die bij de onderbouwing van jullie initiatief of advies bereikt moet worden, kun je nu bereiken. Door vragen en stellingen voor te leggen aan medewerkers zorg je dat ze zich betrokken voelen en dat jullie als raad zichtbaar zijn. Jullie laten zien open te staan voor meningen van jullie collega’s. En dát willen zij zien, en het management wil dat ook zien. De WOR steunt jou daarbij expliciet; zie artikel 17, lid 1: “De ondernemer stelt de ondernemingsraad en de commissies van die raad in staat de in de onderneming werkzame personen te raadplegen.” Lees hier verder over de belangrijkste waarden en betekenis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Maurik Dippel: “In mijn jaren in een ondernemingsraad was een veelgehoorde klacht dat medewerkers geen idee hebben hoe zij invloed hebben, anders dan dat ze elke vier jaar mogen stemmen. Ze willen zichtbaar invloed hebben, tastbaar.”

 

Directe resultaten boeken

De dialoog zorgt ervoor dat je weet wat er speelt omdat je er letterlijk naar vraagt. Je stelt open vragen die er toe doen, en legt stellingen voor. In 2 anonieme ronden reageren medewerkers hierop en die die 2e ronde daarna op elkaar. Zowel voor initiatieven (artikel 23) en adviezen (artikel 25). Ze luisteren door die 2e ronde naar elkaars mening en standpunt en kunnen deze steun betuigen, door een score te geven en te zeggen waarom. Anoniem. Hierdoor weet je meteen waar de groep het meest achter staat. En je snapt het ‘waarom’. Zodoende kun je meteen met de resultaten, vaak na een week al, in gesprek met het bestuur.

Ondernemingsraad Royal HasKoningDHV: “Directie en OR kunnen op basis van de resultaten van de dialogen beter beoordelen wat de impact is van de keuzes die gemaakt worden en daarmee wordt de besluitvorming én betrokkenheid versterkt. (Lees het hele interview met de OR en hoe zij waardering van management, van medewerkers én draagvlak krijgen.)”

En zie en hoor hier over de OR-Dialoog met de ondernemingsraad van Toyota, waar Johan Berends de opdracht kreeg voor een initiatief inclusief OR-Dialoog met medewerkers. Bestuur en HR waren betrokken en zeer tevreden!

 

Vertegenwoordiging: “namens de medewerkers”

Je hebt al snel 100en medewerkers nodig als je organisatie bijvoorbeeld 1.000 medewerkers heeft. Anders is je verhaal en onderbouwing richting management niet valide. Statistisch gezien. Je oor te luister leggen is interessant, maar is geen gevalideerde onderbouwing van een goed gesprek. Dat heet anecdotical evidence: de verhalen van een paar mensen. In de CircleLytics tool zit een rekenmodule waarmee je eenvoudig uitrekent hoeveel medewerkers je moet raadplegen om betrouwbaar namens hen te spreken. Om dus betrouwbaar advies/initiatief te onderbouwen richting bestuur. Dat je verkozen bent, betekent immers niet dat je vandaag weet hoe alle medewerkers ergens over denken. En dáár is de WOR voor bedoeld: het kunnen raadplegen van medewerkers, en hen mede-zeggenschap bieden (zie ook het hierboven vermelde artikel 17, lid 1). Ook artikel 25, lid 3 is hierbij van belang: jullie advies moet onderbouwd zijn met inzicht in de gevolgen voor medewerkers. Wat steunen zij? Wat niet? Waarom wel, waarom niet?

Ondernemingsraad van Unilever: “De dialoog geeft niet alleen het verhaal weer of gedachten waarmee mensen spelen, ze laat ook zien welke gedachten door meerdere mensen gedragen worden. We onderbouwen ons advies richting management op feiten en inzichten. Bovendien zorgt het voor snelheid in het proces. (Lees het hele interview met de COR over snelheid, flexibiliteit en data-driven beslissingen.)”

 

Uitdagend én eenvoudig. In plaats van enquête, nu dialoog.

Medewerkers hebben geen zin in enquêtes en geen zin in een poll. Organisaties worstelen met daar enorm mee. Onderwerpen liggen juist te vaak gevoelig en zijn te belangrijk voor een Ja/Nee of een serie meerkeuzevragen. Moderne medezeggenschap vereist dat je moderne (online) instrumenten inzet om medewerkers te raadplegen. Vraag ze naar speerpunten, naar hun idee, naar obstakels, naar zorgen, naar mogelijkheden, naar verbeterpunten: ze vertellen precies wat ze er van vinden. De 2e ronde van de dialoog zorgt ervoor dat ze reageren op de meningen van anderen en deze punten toekennen. Hierdoor krijg je direct een onderbouwde Top 5 terug van wat het meest gesteund wordt en waarom dat zo is.

Ondernemingsraad van PostNL: “Medewerkers worden betrokken en mogen hun eigen suggestie en kennis delen, in plaats van het ‘afvinken’ van de traditionele enquête waar men ‘murw’ van werd.”

 

Zelfservice: de dialoog tool bedien je zelf!

We hebben alle belangrijke vragen al voor je klaar staan. Open vragen en stellingen die je meteen kunt gebruiken en vaak door andere ondernemingsraden al worden gebruikt. De tool is heel makkelijk zelf te bedienen, met duidelijke knoppen, invulvelden en instellingen. Ook bieden we korte uitlegfilmpjes (tutorials) en interviews over de impact van dialogen in ons YouTube kanaal om snel je weg te vinden. Je kunt ons bovendien – op verzoek – altijd bereiken via live chat, mail of telefonisch om samen jullie conceptvragen te bespreken of ons te vragen die te ontwerpen voor jullie. Als je initiatief of advies complexer is, dan kan CircleLytics door jullie adviseur worden ingezet, of reiken wij adviseurs / trainers aan uit ons partner netwerk die jullie kunnen begeleiden.

 

Management waardeert je

Management wil geen onderbuikgevoelens. Je kunt geen organisatie besturen op alleen maar ‘horen zeggen links en rechts”, niet op “geruchten”, niet op “een paar mails van medewerkers ontvangen”. Management waardeert je inzet en standpunt als je deze kunt onderbouwen. Als management zelf met 100den of 1.000den medewerkers de dialoog aan zou gaan, wil ze niet een compleet ander beeld krijgen, andere uitkomsten krijgen. Dat moet van jullie komen. De online dialoog zorgt ervoor dat medewerkers in de 2e ronde ook naar elkaars meningen luisteren en deze steun geven. Ze blijven dus niet ‘hangen’ in hun eigen mening maar leren de meningen van anderen te waarderen. Management ziet die onderbouwde resultaten uit online dialogen terug in jullie adviezen en initiatieven. Daarmee ben je meteen een stuk professioneler en wordt je serieus genomen.

Raad van Bestuur van Fivoor: “Voor ons is een dialoog onlosmakelijk verbonden met modern leiderschap. En door de afstand en het groot aantal locaties is de inhoudelijke dialoog op deze digitale manier gewaarborgd, zodat we op een kwalitatieve, betrokken manier verder kunnen bouwen aan onze organisatie. (Lees hier het hele interview.)”

 

Aan de slag met de dialoog

Je kunt eenvoudig en snel starten met de online dialoog door een pilot dialoog uit te voeren. Daarna – of direct – kun je een jaarabonnement afnemen om zonder limiet dialogen in te kunnen zetten richting afdelingen, teams of de gehele organisatie. Zo vaak je wil. Zonder extra kosten. Eén duidelijk jaarbedrag. Als je meer jaren wil afnemen, krijg je forse korting. We hebben – uitsluitend voor de medezeggenschap – de prijzen per 1 mei 2021 fors verlaagd om meer medezeggenschap te stimuleren in Nederland. Vergeet daarbij niet dat je conform de WOR artikel 22, lid 1 en 2 recht hebt op een vergoeding van gemaakte kosten. Dus ook om de achterban te raadplegen. Door de prijsverlaging dragen wij ons steentje bij aan sterkere organisaties, met meer verbonden mensen. Wij werken voor banken, verzekeraars, overheid en tal van organisaties. Veiligheid van persoonlijke informatie is voor ons en onze klanten van het grootste belang. Wij sluiten daarom altijd een verwerkersovereenkomst met jullie organisatie af. Die ligt tegenwoordig vaak klaar bij de Security of Privacy officer. Dat is ook de persoon die zorgt dat ons mail/IP adres gewhitelist worden, maw dat onze berichten aan medewerkers niet worden tegengehouden. Daarna zetten we jullie CircleLytics account live, met jullie eigen huisstijl en kun je diezelfde dag je eerste dialoog starten en een week later je rapportage in handen hebben. Zo makkelijk is het. Medewerkers hoeven natuurlijk niets te downloaden en je hebt ook geen limiet in het aantal medewerkers dat je wil bereiken.

Hoor ook wat Johan Berends zegt, van Metamorfase, over de dialoog en raadpleging van de achterban. Onder meer: “alles inzetten om te zorgen dat je advies onderbouwd wordt, en dus naar de medewerkers toe.”

 

Unieke kans voor medezeggenschap, medewerkers en organisatie

Waarin is CircleLytics onderscheidend?

  • Hoge respons: medewerkers geven graag hun mening
  • Reflectie: reactie op elkaars meningen na een aantal dagen: echt opnieuw nadenken dus
  • Veilig, snel: niets downloaden, laagdrempelig, AVG proof
  • Geen limiet: zoveel dialogen als je wil, met welke aantal medewerkers als deelnemer dan ook
  • Zichtbaarheid, resultaat en waardering: medewerkers én management waarderen jullie dialogen enorm.

Zie onze Uitlegvideo voor de dialoog en de visie achter CircleLytics. Je kunt ons direct bellen 06 – 11 78 80 47 of mailen.

Demo aanvragen

 

Back to top
Close Offcanvas Sidebar