Gedrag van medewerkers is bepalend voor de reputatie van je organisatie. Ongewenste prikkels, onbekendheid met compliance-regels en onkundigheid in lastige situaties kunnen sneller het online nieuws bereiken dan wenselijk, sneller dan nodig! Hoe herken je tijdig ongewenste risico’s, ongewenst gedrag en hoe stuur je bij? Waarom wijken medewerkers af van sommige regels en anderen niet? Hoe stel je je compliance reglement bij waar dit nodig is? Hoe informeer en train je duurzaam? Wat is het potentiële effect van compliance issues op je reputatie, je financierbaarheid, je imago bij klanten?

 

Je maakt onderdeel uit van het hoger management van een financiële instelling of overheidsorganisatie en bent verantwoordelijk voor compliance en risico-management. Dan weet je als geen ander dat risicomijdend gedrag een belangrijke voorwaarde vormt voor een succesvolle bedrijfsvoering. Ongewenste prikkels leiden potentieel dagelijks tot risicozoekend gedrag, vaak onbewust. Gedrag dat de integriteit van je organisatie direct in gevaar brengt. Gedrag dat bovendien de integriteit van je klant in gevaar brengt. De vraag is daarom: Herken je dit risicozoekend gedrag in je organisatie, op verschillende afdelingen, over verschillende onderwerpen, producten en diensten? Hoe monitor je dit gedrag met de benodigde regelmaat? Hoe haal je je inzichten uit de verborgen onderstroom? En hoe stuur je jouw medewerkers op dit gedrag bij? Welke richtlijnen of regels worden het beste of minste toegepast en waarom? Hoe kun je jullie compliance beleid hierop inrichten en bestaande trainingsmethoden aanpassen? Welke KPIs en commerciële doelstellingen conflicteren (bijna) met compliance regels en veiligheid?

Ons programma Compliance en Dialoog® stelt je organisatie in staat het bewustzijn bij medewerkers rond het zo belangrijke thema compliance en de borging hiervan in gewenst gedrag blijvend te vergroten.

Dialoog® legt het verschil bloot tussen het feitelijke gedrag en het gedrag dat vereist is.

Dialoog® laat u zien wat moet worden gedaan om afwijkend gedrag effectief bij te sturen.

Dialoog® zorgt voor een voortdurend bewustzijn bij uw medewerkers.

Zo werkt Compliance en Dialoog® in het kort

Tijdens een intakegesprek bespreken wij een aantal ‘grijze gebieden’, recente risico-analyses en signalen of manifestaties van risico’s. Gebieden waarbij bepaalde prikkels mogelijk leiden tot ongewenst en non-compliant gedrag. Na de uitgebreide intake zetten we het programma Compliance en Dialoog® op voor de betreffende, geselecteerde medewerkers (groepen tussen de 10 en 20.000). Dit kan bestaan uit dilemma-training, tijdig signaleren van afwijkingen, informeren over en toetsen van regels, bijstellen van richtlijnen, inzicht in en rangschikken van best en worst practices. Elke maand rapporteren wij direct terug met feitelijke inzichten en aanbevelingen op basis waarvan gedrag in de gewenste richting kunt bijsturen.

Kosten van Compliance en Dialoog®

Wij bieden het programma aan als abonnement. Je bepaalt de omvang van de betrokken groep medewerkers. Op basis van ons voorstel na de intake bepaal je hoe intensief het programma draait en voor welke groepen eerst. Je bepaalt daarmee zelf de kosten.

Dialoog®: Vraag-Respons-Reflectie-Resultaat

Door de inzet van Compliance en Dialoog® ontdek je in korte tijd hoe collega’s zouden handelen wanneer zij worden geconfronteerd met ongewenste prikkels. Ons programma stimuleert collega’s daarover na te denken. Dit nadenken maakt hen bewust. Zij gaan zich afvragen hoe ze zouden handelen, maar ook of dat handelen past binnen de regels en policies die gelden. Wij brengen kennis over, testen en stimuleren het begrip en creëren bewustwording van het eigen en gewenste gedrag.

Interesse? Bel 085-401 11 61 en vraag naar Daniel Seesink of Maurik Dippel of mail naar info@circlelytics.com

Back to top
Close Offcanvas Sidebar