Interesse om beoordelingsgesprekken af te schaffen? Wil je een leer-en feedback cultuur ontwikkelen? Feedback kan meer dan 30% prestatiegroei realiseren, mits je het goed inricht én begrijpt dat het om cultuurverandering gaat. Een training, een app en managers voortaan coach noemen volstaan niet en verkleinen in het slechtste geval draagvlak voor de benodigde échte verandering. Let wel, meer dan 80% van jullie medewerkers staat open voor een betere feedback cultuur, maar ga daar zeer zorgvuldig mee om zodat je niet op achterstand komt te staan door mislukte pilots. Wij bieden een integrale, gefaseerde aanpak met overzichtelijke, logische stappen. Het realiseren van de ene stap bepaalt de volgende.

Wij starten met het in kaart brengen van jullie huidige leer-en feedback cultuur en stellen onder andere kansen, obstakels en niveau’s van jullie lerend vermogen vast. Daarna snappen we samen hoe we stapsgewijs successen kunnen gaan boeken, mét de medewerkers en managers. We monitoren op een zeer slimme, unieke manier hoe de cultuur zich voortdurend, stap voor stap verbetert. Dat betekent dat de kosten voor jullie pas toenemen naarmate successen geboekt worden en vervolgstappen onderbouwd kunnen worden, niet andersom.

De inzet van innovatieve feedback technologie is onderdeel van de aanpak, maar niet leidend. De adoptie door jullie mensen van een leer-en feedback cultuur staat immers centraal. Technologie is hierbij een middel en dus geen doel. We kennen een breed aanbod van innovaties op het gebied van feedback (zoals Katch en TellMe), die bijvoorbeeld verschillen in privacy, en kunnen daarom het best passende aanbevelen.

Interesse in een gesprek? Wij ook. Contact Robert van Dijk, MBA, via 085 – 401 11 61 of 06 – 24 81 11 23, of Maurik Dippel via 06 – 11 78 80 47.

Back to top
Close Offcanvas Sidebar