Bioloog Daniel Seesink heeft een unieke aanpak ontwikkeld, gebaseerd op grondig inzicht in gedrag en ervaring met organisatieverandering. Hij past dit toe op één van de lastigste uitdagingen voor organisaties: hoe monitor je en stuur je bij op gewenst gedrag dat in lijn is met integriteitseisen en compliance-regels? Het succes wordt deels bepaald door heldere regels, gestelde normen dus, maar grotendeels bepaald door de waarden, opvattingen en gedragingen van mensen. Dat zijn vaak ingesleten patronen die onder de veelal zeer hoge werkdruk zich maar met moeite aanpassen aan gestelde regels. Het compliance programma zorgt dat medewerkers zich echt bewust worden van gedrag in relatie tot de regels en waarden van de organisatie, en in staat zijn om dit gedrag voortdurend te verbeteren en herhalen. Meer weten?

Back to top
Close Offcanvas Sidebar